Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè a través d’aquest lloc web, seran tractades en els termes següents:

Responsable del tractament

Les dades personals demanades a través d’aquest lloc web seran tractades per Diego Rispoli, amb domicili per a l’exercici de drets al Carrer Tossa de Mar, 3, Vilafranca del Penedès (BARCELONA). E-mail: info@rispoli.es.

Finalitats del tractament

– Informar-vos sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
– Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si és el cas.
– Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
– Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la freqüència d’utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament segons el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada amb aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la supressió o retiri el consentiment. Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en aquests processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les dades personals durant un període de dos anys, per tal de poder comptar amb la participació en futurs processos.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que us identifiqui dirigit a Diego Rispoli.

Carrer Tossa de Mar, 3, Vilafranca del Penedès (BARCELONA). E-mail: info@rispoli.es. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes al seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquests.